Władze

ZARZĄD TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO IM.EDMUNDA OSTERLOFFA W RADOMSKU
 

Prezes Cezariusz Belica AFRP
Wiceprezes Marek Ambrozik
Wiceprezes Edyta Woldan-Cebula
Sekretarz Kamila Krawczyk
Skarbnik Alina Wilkoszewska