Władze

ZARZĄD TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO IM.EDMUNDA OSTERLOFFA W RADOMSKU

Prezes Cezariusz Belica AFRP

Wiceprezes Justyna Tarnacka

Skarbnik Paweł Lipiński

Członkowie Zarządu Alina Wilkoszewska, Edyta Woldan-Cebula